Ta bort tatuering

Det finns många skäl för att eventuellt vija ta bort en tatuering. Den positiva inslagen av en tatueringsborttagning är att du inte längre belastas med en tatuering som du på allvar ångrar.

Om du kanske har en tatuering som hindrar dig från att få ett jobb som du vill ha eller håller dig från att uppnå mål du har satt upp för dig själv, kanske lite smärta och ärrbildning kan var värt det för dig.
Du kanske har en tatuering av en tidigare kärlek och nu har du hittat en ny speciell person i ditt liv . Då kanske det är dags att fundera att ta bort tatueringen.

Om du har en tatuering som du vill ha helt eller delvis vill ta bort bör du först överväga dina alternativ och bestämma vilken metod som kan vara bäst för dig.

Ta bort tatuering med laser

Idag är lasrar är den vanligaste metoden för att ta bort en tatuering.
De arbetar genom att rikta bläcket med pulser av mycket koncentrerat ljus som bryter ner bläcket i små fragment. Dessa små fragment rensas sedan bort av ditt eget immunsystem.

Men detta är inte gjort med bara en behandling. Ju fler behandlingar du gör för att att ta bort tatueringen desto mer tränger lasern ner för att förstöra bläcket.

Förut var det vanligt att ju fler tatueringsborttagningsbehandlingar du genomförde desto mer skada fick du på huden. Behandlingen för att ta bort tatuering leda med hög sannolikhet till att du fick en ärrbildning.

Idag har tekniken för att ta bort en tatuering avancerat till den punkt där ärrbildning är minimal, ibland obefintlig.
Laserbehandling för att ta bort tatuering får idag anses vara den bästa tekniken som finns på marknaden för dig som vill ta bort en tatuering.

Andra medicinska metoder

Det finns andra metoder för borttagning av tatueringar men de flesta av dem är så smärtsama och ineffektiva att laserborttagning ersatt dem så fort den blev tillgänglig.

Dessa andra metoder för tatueringsborttagning inkluderar att ”sanda” bort det översta lagret av huden genom slipfriktion. Det finns flera exempel på väldigt plågsamma eller helt ineffektiva sätt att ta bort en tatuering.

Ta bort en tatuering genom att tatuera över den gamla

Om du har en tatuering som du bara inte gillar finns det ett alternativ till laserbehandling. Det kallas mörkläggning och det är precis vad det är. En mörkläggning är helt enkelt att ha en gammal tatuering täckt upp med en ny tatuering.
Det finns gränser för mörkläggning. Du kan inte täcka något svart med något gult. En mycket mörk tatuering måste täckas med något mörkt.

Om du är ute efter att få en tatuering täckt upp är det viktigt att du hittar en tatuerare som har erfarenhet av att göra dem och kan bevisa detta med exempel på hans hennes portfölj. När en tatuering har täckts upp är det mycket svårt – om inte nästan omöjligt – att täcka upp den igen om det inte görs rätt.